ស្កេនដើម្បីលេង ចុចដើម្បីលេង

កំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដូចដែលអ្នកអាចទាញយកវាទៅក្នុងទូរស័ព្ទ Smart របស់ពួកគេ និងរីករាយជាមួយហ្គេមគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ។

ជំហានដើម្បីទាញយក

អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈការស្កេន QR Code ខាងលើ ឬចុចលើ LINK ដើម្បីដំណើរការទាញយក។
អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធីដោយប្រើ Google Play Store (ANDROID), AppGallery (HUAWEI) និង App Store (IOS) ផងដែរ។

ជំហានទី 1

បើកកម្មវិធីរបស់អ្នក។

ជំហានទី 2

ស្វែងរក F6NOTES

ជំហានទី 3

ចុច ដំឡើង

លក្ខណៈពិសេស

កាន់តែងាយស្រួល លឿន និងមានសុវត្ថិភាព!